Den moderne projektleder – top 30 kompetencer

Finddinuddannelse.dk har systematisk gennemgået 1079 jobannoncer indenfor projektledelse for at kortlægge, hvilke projektlederkompetencer virksomhederne søger hos deres kommende projektledere.

Den undersøgelse er værd at dykke ned i – er du også nysgerrig?

Hvad er det, du kan – og hvad er der behov for?

Har du nogensinde spurgt dig selv om, hvorfor det lige netop er dig, der er havnet i projektlederrollen? Hvilke kompetencer personlige eller faglige har gjort, at det er dig, der sidder for bordenden af projekterne?

Projektledelse er en tilfældig profession, som de fleste projektledere typisk glider ind i helt tilfældigt. Derfor har du måske nogle gange svært ved at definere eller forstå, hvad det er du kan, der gør dig i stand til at udfylde rollen?

Der er skrevet stolpe op og stolpe ned om, hvad der teoretisk kendetegner en projektleder og hvilke projektlederkompetencer, der er bhov for i rollen. Men en ting er bøgerne og teorien – noget andet er virkeligheden. Og derfor er Finddinuddannelse.dk’s kortlægning interessant. For hvad er det egentlig virksomhederne søger efter, når de leder efter en som dig…?

Top 5 projektlederkompetencer

Det første du sikkert får øje, når du lader blikket falde ned over listen er, at den er lang – og at de nævnte projektlederkompetencer er mangeartede.

Der er fx en helt konkret forventning om, at du kan Excel og en mere diffuse forventning om, at du fx har et godt humør.

De 5 mest efterspurgte kompetencer hos dig, der er projektleder er, at dog, at du skal være god til planlægning, god til at motivere, du skal kunne skabe og bevare overblik, du skal kunne sætte dagsordenen og være god til projektstyring –  altså kompetencer, som vi mere traditionelt forbinder med projektledelse.

Top 5 ser således ud:

  • Planlægning
  • Motiverende
  • Overblik
  • Sætter dagsorden
  • God til projektstyring

Planlægning og styring

Det er i top 5 at vi finder noget så klassisk som planlægning og projektstyring. Projektledelse i dag handler altså fortsat om at kunne planlægge en given opgave. Betragte den, bryde den ned og sætte handlingerne i den rigtige rækkefølge. Og eksekvere på den.

Det er dit ansvar, at projektet når i mål, og du skal holde kursen hele vejen derhen. Der er naturligvis dage, hvor den kan slingre lidt, men det er dig, som projektleder, der skal få det tilbage på ret kurs.

Når projekter kører af sporet, kan det være fordi målsætningen er uklar. For at holde kursen og overblikket skal du som projektleder sørge for, at opgaven er klart defineret, at alle deltagere kender målet og retningen for projektet – hele vejen fra start til slut.

/ Se mit favoritværktøj nr 2 – der giver dig overblik over dit projekt

Motivation

Det er også allerede i top 5, at vi bliver bekendt med, at styring ikke virker uden ledelse. Projektlederkompetencer som ‘motiverende’ findes allerede på anden pladsen. Virksomheder leder altså specifikt efter, at du som projektleder kan agere motiverende og sikre opbakningen fra dine interessenter og involverede i projektet. Det kalder på mere udadvendte og ledelsesmæssige kompetencer som anerkendelse og involvering.

Involvering og uddelegering handler om at fastholde medansvar og ejerskab hos de enkelte deltagere i projektet. Kunsten for dig som projektleder er at være sparringspartner uden at fratage eller overtage ansvaret for opgaven.

Det er nemlig top-motiverende for alle andre i projektet.

Du kan med fordel styrke dine evner til at lytte og følge op. Projektlederens dør er ikke bare åben – du bevæger dig ofte ud af den. Dit bedste projektværktøj er “kaffekoppen” – sørg fx for at komme rundt til projektets interessenter, lyt til dem og brug deres viden. Og gør dem opmærksom på, hvor vigtig den er – og husk altid, hvor den viden kommer fra, når du videreformidler den.

/ Læs mere om motivation her – mit favoritværktøj nummer 5

Overblik og opfølgning

Er du projektleder, skal du også kunne bevare overblikket gennem hele projektet. Både i de indledende diffuse faser, hvor projektet skal defineres – og når planen skal eksekveres og snuden holdes i sporet.

Noget af det fornemmeste og vigtigste projektlederarbejde findes tidligt i projektets proces, når den diffuse opgave og behov skal gøres til en konkret proces, som alle kan forstå og visualisere for sig. Som projektleder er det dig, der her skal fornemme projektets kompleksitet og designe den proces, der knytter sig til. Jo mere ejerskab du kan skabe om processen – jo stærkere gennemførelse og eksekveringskraft fra deltagerne efterfølgende.

/ Se her hvordan, de fx starter projekter op i Halsnæs Forsyning

Det er forventet, at du følger op, forventningsafstemmer og giver konstruktiv feedback. Det giver autoritet, og viser engagement – og det smitter! Jo mere du som projektlederen viser, at du brænder for projektet, jo mere smitter det også af på andre.

Sæt dagsordenen

Som projektleder er behov for, at du træder i karakter, er bevidst om din rolle og hvilke kompetencer, der skal til, for at kunne håndtere de forskellige udfordringer i projektet. Det handler om at turde bevise, at man er leder af projektet – og kæmpe for det.

Du er den administrerende direktør for projektet. Også selvom dine projektdeltagere, er dine nærmeste kolleger, med hvem du pjatter i frokostpausen.

Der er behov for, at du er en god rollemodel – få synliggjort de værdier, der skal til for at projektet kommer sikkert i mål. Som projektlederen skal du naturligvis kunne planlægge projektet helt ned i detaljen, men for at være en succesfuld leder af projektet kræver det, at du kan lede både udad, opad og nedad, skabe gode og tillidsfulde relationer til interessenter, ledelse og projektdeltagere.

Det gider jeg godt!

Med listen og de 30 mest efterspurgte kompetencer bliver det tydeligt, at der er mange forventninger og forskellige opfattelser af, hvad en projektleder skal kunne. 

Derfor kræver rollen (som alle andre roller for den sags skyld), at du tager tyren ved hornene og får skabt en god dialog med din organisation, din ledelse og dine fremtidige projektejere i forhold til jeres gensidige forventninger til hinanden i projektarbejdet. Kun på den måde løber du ikke sur i et alt for voldsomt forventningspres og en stribe kompetencekrav, som selv den dygtigste projektleder kan have svært ved at leve op til.

Når det så er sagt – så afspejler listen også et alsidigt job, med mange spændende elementer at kaste sig over, forholde sig til og dygtiggøre sig indenfor.

Så rigtig god fornøjelse 🙂

Måske vil du læse flere blogindlæg?

Indlæg

Projektledelse er en tilfældig profession

Hvordan bliver jeg projektleder? Spørger du måske? Svaret er overraskende! Projektledelse er en tilfældig profession. Vi havner simpelthen i rollen helt tilfældigt og typisk gennem vores faglighed. The accidental profession i 1971 og i 2015 Selvom man siden 1971 (jf….

Test dig selv

Projektleder: Test dit fokus i projekterne

Du kan nu få en pejling af, hvor dit fokus er i projektarbejdet. Det er helt gratis. Du opnår en refleksion af din egen rolle – og herigennem mulighed for at udvikle dig som projektleder.Dit fokus i dit projektarbejde kan være afgørende for, hvordan du udfylder din…

Afsæt for samarbejde

Ethvert samarbejde baserer sig på tillid

Den opnår vi gennem dialog. Kontakt os, og vi tager os god tid forud for et evt. samarbejde til at forstå dine udfordringer og den effekt, du ønsker at opnå.

CF footer top

Nyt om projekter - direkte til dig?

Så modtager du Adaptare.dks nyhedsbrev om den sunde projektkultur