Hvad laver en projektleder med høj faglighed?

Hvad laver en projektleder som Klaus Gorm Jensen på LEGO Systems A/S?

Klaus Gorm er faglig projektleder – fordi han formår at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik – mellem faglighed og projektledelse! Det er sejt!

Klaus Gorm er faglig projektleder

Hvad laver en projektleder? En projektleder holder sig jf teorien til at lede og styre sit projekt. Al faglighed er forbeholdt specialisterne i projektgruppen.

Sådan en projektleder er Kalus Gorm ikke. Han er faglig projektleder.

Den faglige projektleder løser opgaver, der knytter sig til selve projektledelsen, men bidrager også med en varierende andel af den fagkompetence og specialistviden, der er behov for i projektet.

Om det siger Klaus Gorm:

“I rollen som faglig projektleder er jeg en kamæleon, der har fokus på den opgave mit team skal udføre. Jeg bruger ca. 1/3 af min tid på at lede og styre projekter, 1/3 på at bringe projektet fagligt input på lige fod med projektgruppen og op til 1/3 på at varetage driftsopgaver, der frigiver tid til projektgruppen og projektet”.

Klaus Gorm står dagligt på knivsæggen mellem detalje og overblik, mellem faglighed og projektledelse. Han skal navigere i et spændingsfelt som ca. 80 % at alle projektledere navigerer i.

For langt de fleste projektledere er rollen tilfældig. Men for Klaus er den et bevidst valg. Klaus har lært at være lige der – hvor projektledelsen skal gå hånd i hånd med de faglige input.

Når Klaus skal fortælle om hvad en faglig projektleder er og hvordan han arbejder med rollen, så lyder det sådan her:

Klaus Gorm om sin baggrund

Jeg er oprindeligt civilingeniør fra DTU. I dag arbejder jeg som projektleder med it-projekter hos LEGO System A/S.

Det vigtigste for Klaus Gorm

Som faglig projektleder skal jeg bevare overblikket, uden at synke ned i faglighed, uanset hvilken opgave jeg udfører. Den største faldgrube for faglige projektledere, er at projektfokus ryger til fordel for faglige udfordringer eller at man sander til i opgaver. Det er jeg meget bevidst om. Og mit team kan derfor godt skelne mellem de roller, jeg udfører i projektet.

Det vigtigste for mig er, at projektteamet fungerer. Jeg har meget respekt for de forskellige faglige, specifikke kompetencer og bruger tid på at ‘se’ og ‘høre’ projektdeltagerne og vurdere deres behov til projektets fordel.

Jeg er meget opmærksom på, at vi ikke bare skal gennemføre en plan, men rent faktisk nå et mål. Med fokus på processen og opbakning fra projektgruppen, sætter jeg kursen, følger op og kontrollerer, så vi kommer helt i mål. Jeg er lidt ‘Skotsk Hyrdehund’ i den sammenhæng.

Klaus Gorm om sin arbejdstid og opgaverne

Som projektleder er der en del administrative- og dokumentationsmæssige opgaver. Jeg har set styrken og lyset i dem og udfører dem naturligvis, men det er ikke den del, der motiverer mig som projektleder. ‘Projektlederkasketten’ sidder ikke så fast på mig.

Jeg arbejder med en slags jobrotation. Hvis jeg fx ser et behov for at afløse en af projektmedarbejderne fra en driftsopgave, for at tilføre projektet ressourcer i en given periode, så gør jeg det. Det skaber tryghed for deltagerne, at der er backup samtidig med, at det understreger min prioritering af opgavers vigtighed. Når jeg hjælper med fx support, får jeg ydermere et bedre indblik i processer og udfordringer.

Alligevel kan jeg slutte diskussioner, ‘handle af’ og har faglig indsigt nok til at komme til sagens kerne.

Billede; Klaus Gorm Jensen, LEGO Systems A/S, er faglig projektleder – han har givet Adaptare.dk svaret på ‘hvad laver en projektleder’ og indblik i hvordan han håndterer rollen – på knivsæggen mellem detalje og overblik.

Til dig, der vil være faglig projektleder

Til dig der er – eller vil være faglig projektleder – siger Klaus; det er en god idé at gøre sig klart, at man ikke længere kan bevare en 100% specialistrolle, når man vælger at blive faglig projektleder. Noget faglighed går tabt.

I stedet får man mulighed for at få indflydelse, være med til at træffe beslutninger og kunne supplere med kompetencer efter behov. Jobbet er vekslende mellem fokus på faglighed, teamets medlemmer og projektets proces.

Den administrative del og det ledelsesmæssige overfor teamets medlemmer er nødvendigt for rollen. Man skal kunne lytte og håndtere feedback – og uden lidt bøvl er det faktisk ikke sjovt.

Bliv afklaret om din rolle – tag en test

Det er afgørende for virksomheders projektkultur og projekternes succesrate, at du som udførende i og omkring projektarbejdet er afklaret med din rolle og din motivation for arbejdet.

Den afklaring kan du fx opnå gennem et afklaringsforløb for projektledere. Med denne case – om den faglige projektleder – håber Adaptare.dk at du vil starte din egen personlige refleksion om din rolle og dit fokus som projektleder. 

/ Er du stadig i tvivl – lav en indledende test af dit fokus i projektarbejdet her

Måske vil du læse flere blogindlæg?

Indlæg

Projektledelse er en tilfældig profession

Hvordan bliver jeg projektleder? Spørger du måske? Svaret er overraskende! Projektledelse er en tilfældig profession. Vi havner simpelthen i rollen helt tilfældigt og typisk gennem vores faglighed. The accidental profession i 1971 og i 2015 Selvom man siden 1971 (jf….

Indlæg

Den moderne projektleder – top 30 efterspurgte kompetencer

Finddinuddannelse.dk har systematisk gennemgået 1079 jobannoncer indenfor projektledelse for at kortlægge, hvilke kompetencer virksomhederne søger hos projektledere. Den undersøgelse er værd at dykke ned i – er du også nysgerrig? Hvad er det, du kan – og hvad er der…

Afsæt for samarbejde

Ethvert samarbejde baserer sig på tillid

Den opnår vi gennem dialog. Kontakt os, og vi tager os god tid forud for et evt. samarbejde til at forstå dine udfordringer og den effekt, du ønsker at opnå.

CF footer top

Nyt om projekter - direkte til dig?

Så modtager du Adaptare.dks nyhedsbrev om den sunde projektkultur