En god projektopstart i Halsnæs Forsyning

De seneste to dage har jeg med stor fornøjelse tilbragt sammen med repræsentanter fra Halsnæs Forsyning og Orbicon i Jørlunde til projektopstart af forsyningens nok største anlægsprojekt.

ProjektopstartBillede; Det er klogt at fokusere på en god projektopstart. I Halsnæs Forsyning gør de netop det!

Fælles fodslag

På seminaret deltog 18 medarbejdere fra forsyningen, den valgte rådgiver og de medarbejdere herfra, der havde en rolle i projektet .

Alle detalgere skulle finde fælles fodslag i den proces, der skal bringe forsyningen i mål med projektet om godt 2 år. 

Jeg havde fået fornøjelsen af at facilitere de to dage.

Det resulterede bl.a. i en fælles målbeskrivelse og en 7 meter lang overordnet projektplan med veldefinerede milepæle, faser og beskrevne fokusområder.

Alle involverede i projektet bidrog til arbejdet. Og alle har nu en fælles reference igennem hele projektets levetid!

Dagene var fyldt med energi, forventningsafstemninger til hinanden og til projektet. Og faglighed på så højt et niveau, at det var godt, at vi havde højt til loftet.

Faktisk vil jeg mene, at dagene kræver sit eget hashtag – hvad med fx #sådanskyderduetprojektgodtigang 🙂

Kom godt i gang – hver gang

Mens jeg storsmilende forlod Nordsjælland for denne gang, fik dagene og den energifyldte projektopstart mig til at tænke på, hvordan vi normalt skyder projekter igang.

For det er ikke gængs at prioritere opstart på så fornem vis og for så mange involverede, som Halsnæs Forsyning gjorde det her.

Projektudfordringer

Ofte skyder vi skylden på manglende eller fejlslagen kommunikation, når projekter fejler.

Men hvordan kan vi, uden fælles forståelse af mål kommunikere om noget som helst i projektet?

Og måske er den manglende fælles opfattelse af, hvad vi vil med projektet ofte anledningen til, at kommunikationen fejler?

Efterhånden har jeg set mange beskrivelser af mål – og på trods af, at mange kender SMART modellen, så følges den sjældent.

Det er svært at beskrive mål. At præcisere. At prioritere. At træffe de fornødne valg, der sikrer, at alle ved, hvorfor vi skyder igang, og hvor vi vil hen.

Jeg splitter fx mine målbeskrivelser op for at blive helt skarp. Jeg skelner altid mellem, hvad projektet helt konkret skal levere. Og hvad der skal komme ud af det på den lange bane. Og så krydrer jeg med succeskriterier for at definere, hvad der skal afgøre projektsucces.

Og netop målbeskrivelsen og projektets proces er to af de værktøjer, jeg helt sikkert vil trække frem til en fælles projektopstart.

/ Læs mere om mit favoritværktøj nummer 1 – målbeskrivelsen

Ejerskab og fællesskab

Men en tydelig målbeskrivelse er bare ét af de mange elementer, der kan højne kommunikationen undervejs og skyde projektet godt i gang.

Alligevel er det afgørende nok ikke værktøjet. Men i stedet den ejerskabsfølelse og det fællesskab, der opstår, når vi i flok ser lyset, vil samme vej og spiller hinanden gode for at opnå successen. Sammen!

Og hvor er det fedt, når den ånd opstår – hjulpet på vej af gode projektværktøjer. Det er god projektopstart 🙂

Hvordan starter I projekter op hos jer?

/ Vil du læse mere om, hvorfor projekter er blevet et ord, virksomheder siger i hver anden sætning? Så læs med her…

Måske vil du læse flere blogindlæg?

Indlæg

Selvlærte, faglige- eller uddannede projektledere?

Hvordan påvirker det organisationers projektkultur at selvlærte, faglige projektledere er en del af projektarbejdet  på lige fod med uddannede projektledere, der har valgt projektledelse som karrierevej?  Selvlært eller uddannet? Selvlærte projektledere agerer i…

Case

Energinet og deres faglige projektledere

Hos Energinet er en stor del – ca. 75% – af projektlederne faglige projektledere. For Jens Christian Hygebjerg, chefprojektleder i Energinet, har det derfor været afgørende at finde frem til, hvad der driver og motiverer netop disse projektledere.Kendskab til den…

Afsæt for samarbejde

Ethvert samarbejde baserer sig på tillid

Den opnår vi gennem dialog. Kontakt os, og vi tager os god tid forud for et evt. samarbejde til at forstå dine udfordringer og den effekt, du ønsker at opnå.

CF footer top

Nyt om projekter - direkte til dig?

Så modtager du Adaptare.dks nyhedsbrev om den sunde projektkultur