Energinet og deres faglige projektledere

Hos Energinet er en stor del – ca. 75% – af projektlederne faglige projektledere.

For Jens Christian Hygebjerg, chefprojektleder i Energinet, har det derfor været afgørende at finde frem til, hvad der driver og motiverer netop disse projektledere.

Kendskab til den faglige projektleder

Gennem kendskab for drive og motivation hos den faglige projektleder ønskede Energinet så  at løfte kvalitet og projektproces. Det har bl.a. betydet et tæt samarbejde med Adaptare.dk

Energinet har siden valgt at anerkende den faglige projektleder og arbejder nu aktivt med udvikling af rollen.

Den viden vi har samlet ind på området er bl.a. viderebragt i tidsskriftet ‘projektledelse’:

/ Maj 2017: Den Faglige Projektleder

/ August 2017: Fra specialist til projektleder – en glidende overgang

Billede: Fra symposiet 2017, hvor Energinet og Adaptare.dk præsenterede deres arbejde med den faglige projektleder. De deltagene virksomheder fik til opgave at vurdere hvor stor en andel af deres projektledere, der var faglige (markeret med grøn i figurerne på billedet).

En glidende overgang

Overgangen mellem specialist og den ’rene’ projektledelse med motivation for styring og ledelse er glidende.

Mellem de to yderpunkter vil projektlederen i et større eller mindre omfang være fagligt involveret – og motiveret.

Dog er tendensen, at bliver man bidt af ledelse og styring af projekterne, så stiger motivationen for at bruge projektværktøjerne hurtigere.

Den glidende overgangFigur: Der er en glidende overgang fra specialistrollen til den ’rene’ projektledelse. Mellem de to yderpunkter vil projektlederen i et større eller mindre omfang være fagligt involveret – og motiveret. En projektleder som både løser faglige opgaver og varetager projektledelsen – styring og ledelse af projekter – er faglig projektleder. Det er meget individuelt, hvor på kurven, man slutter sin rejse. For nogle tager ’rejsen’ fra specialist til projektleder kort tid for andre vil den vare mange år.

Afklaring og træning

For at modne og løfte projektkulturen i virksomheden er det afgørende at foretage en kortlægning af, hvor den enkelte projektleder er og evt. hvordan sammensætningen af projektledere er i virksomheden.

Vi tror på, at faglige projektledere er kommet for at blive – og jo før en projektleder og lederen bliver klar over, hvor på kurven vedkommende er, jo bedre.

Det giver mulighed for at støtte karrierevalg og -træning – for hurtigere resultater for den enkelte og for virksomheden. På den måde kan træningsforløb skræddersyes i forhold til den individuelle motivation – og effekterne af træningsforløb højnes.

Måske vil du læse flere blogindlæg?

Case

Nej tak til projektledelse

Jens Peter Kærgaard, chefingeniør hos Energinet.dk, Stationer, hviler i sig selv, når han fortæller om, hvordan han helt bevidst valgte projektlederrollen fra.  Læs her hvordan Jens Peter selv beskriver sin rejse tilbage til den faglighed, som han værdsætter højt og…

Indlæg

Projektledelse er en tilfældig profession

Hvordan bliver jeg projektleder? Spørger du måske? Svaret er overraskende! Projektledelse er en tilfældig profession. Vi havner simpelthen i rollen helt tilfældigt og typisk gennem vores faglighed. The accidental profession i 1971 og i 2015 Selvom man siden 1971 (jf….

Afsæt for samarbejde

Ethvert samarbejde baserer sig på tillid

Den opnår vi gennem dialog. Kontakt os, og vi tager os god tid forud for et evt. samarbejde til at forstå dine udfordringer og den effekt, du ønsker at opnå.

CF footer top

Nyt om projekter - direkte til dig?

Så modtager du Adaptare.dks nyhedsbrev om den sunde projektkultur