Favoritværktøj 5 – Motivation

Vi arbejder bedst og mest effektivt, når vi er motiverede.

Derfor er motivation i projektet afgørende for fremdrift og gode resultater. Det er dig som projektleder, der har ansvaret!

Mine 5 favoritter

Jeg har lovet dig mine 5 yndlingsværktøjer som fundament for projektsucces. Værktøjer og tips som du kan bruge uanset projekttype, branche og projektmodel.

I dag om motivation – god fornøjelse 🙂

Håber du vil fortælle mig om værktøjet også giver værdi for dig!

Hvorfor er motivation vigtig? 

Når motivationen er i top, så er projekterne det også! Det må være det absolut væsentligste argument for, hvorfor du som projektleder skal beskæftige dig med din egen og din projektgruppes motivation.

Selv stortrives jeg, når jeg er motiveret – jeg nyder en tilstand i flow, hvor opgaverne næsten løser sig selv, uden at jeg tænker over det, og hvor resultaterne af arbejdet giver smil og glæde længe efter afslutning.

En demotiveret projektleder, der ikke tror på opgaven, dræner – hurtigere end det er muligt at tælle til tre – sin projektgruppe og sine interessenter for energi. Det må aldrig ske!

Derfor er ordene ‘konstruktiv’ og ‘ildsjæl’ vigtige for mig i mit arbejde med projekter og du vil høre mig bruge dem om og om igen!

 

Hvornår skal du forholde dig til motivation? 

Så snart projektet lander på dit bord, skal du forholde dig til egen og andres motivation. Hvis du fra første færd er skeptisk overfor opgaven, er du nødsaget til at forholde dig konstruktivt til, hvordan du mener og ser opgaven løst, for at du har dit engagement med. Ellers vil opgaven være dømt til døden fra start.

Dine refleksioner kan du så herefter bringe tilbage – konstruktivt og i god tone – til din opgavestiller, leder eller styregruppe. Det er de færreste, der ikke vil lytte til saglig feedback, inden ressourcer bruges forgæves.

I hele projektets levetid er engagementet, ejerskabet og motivationen vigtig. Og du som projektleder har ansvaret for, at den er til stede. Hvis du selv har set lyset og tror på den værdi, effekt eller det produkt, du skal opfylde med projektet – så er der den allerstørste chance for, at andre vil blive smittet af dit engagement.

Hvordan

Mange har skrevet side op og side ned om motivationsfaktorer, og hvis du er i tvivl om hvad, der fx motiverer dig, så kan du helt sikkert lade dig inspirere af en tur på Google – eller med en af de mange gode bøger, der findes om emnet.

Motivation er et værktøj, der ligger i den del af projektlederens værktøjskasse, der handler om ledelse. Det er uden tvivl den del af kassen, det er sværrest at navigere i, når vi starter som projektledere. For her findes ingen skemaer, vi kan udfylde, eller resultater, vi kan regne os frem til. Her er vi nødt til at føle os frem og mærke efter i os selv og vores medmennesker. Det er svært! Men det kan være afgørende for dit projekts succes.

Mange teoretikere på området (Sinek, Pink og sågar Herzberg tilbage i 1959 m.fl.) peger på det formålsbaserede arbejde, som en af de væsentligste drivkræfter, når det handler om motivation i vor tid. Her kan vi som projektledere jo virkelig gøre en forskel! I en driftsorganisation kan formålet af og til være svært at spotte – hvor skal vi hen med vores strategi? Er det for diffust? Skal vi bare tjene flere penge?

Har du skabt basis for motivation?

Projektarbejdet derimod er så målrettet mod resultat og effekt – udvikling og innovation, at den gode historie må være den direkte kilde til motivation. Prøv at vende tilbage til favoritværktøj nr. 1 og overvej, om din målbeskrivelse kan skærpes yderligere, så ingen er i tvivl om formål og effekt!

En anden kilde til motivation er brugen og behovet for vores kompetencer og samarbejdet med andre. Igen står vi ufattelig stærkt i projektarbejdet, hvis vi formår at arbejde på en måde, hvor alle føler fællesskab samt behov og respekt for den faglighed og de kompetencer, hver enkelt projektdeltager bringer ind i arbejdet.

Prøv at vende tilbage til favoritværktøj nr. 2 og overvej om din projektproces belyser behovet for hvilke kompetencer, der er behov for og hvornår. Og sørg så for, at alle ved, hvornår de skal inddrages og fortæl dem hvorfor, der er brug for dem.

God arbejdslyst 🙂

Måske vil du læse flere blogindlæg?

Værktøj

Favoritværktøj EKSTRA – 5×5

Man skal huske – og overskue – mange ting, når man er projektleder for et projekt. 5×5 giver dig et bedre projektoverblik og struktur på dit projekt. Her er altså et lille snedigt værktøj, der kan hjælpe os godt på vej til projektsucces. Du får her min tanker om…

Indlæg

LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY® er et fantastisk værktøj, når I står overfor komplekse problemstillinger, hvor ingen synes at kende svaret, hvor alle bør involveres og have del i den endelige løsning.Se sammen på nye måder I en LEGO® SERIOUS PLAY® proces begynder I som gruppe at…

Afsæt for samarbejde

Ethvert samarbejde baserer sig på tillid

Den opnår vi gennem dialog. Kontakt os, og vi tager os god tid forud for et evt. samarbejde til at forstå dine udfordringer og den effekt, du ønsker at opnå.

CF footer top

Nyt om projekter - direkte til dig?

Så modtager du Adaptare.dks nyhedsbrev om den sunde projektkultur