Kursus i gevinstrealisering

Med en gevinstrealiseringsplan sikrer I, at projekter giver værdi – hver gang!

Arbejder I fx som mange danske kommuner og vandselskaber med at implementere FNs verdensmål?

Så bind jeres projekter effektivt sammen med jeres strategi og med de verdensmål vi alle gerne ser opfyldt…

Gevinstrealiseringsplan kan bane vejen til FN

Når I arbejder med gevinstrealisering, så bliver I i stand til dokumentere resultater og effekten af jeres arbejde på jeres projekter, inkl. jeres indsats i forhold til verdensmålene.

I danske forsyninger er projektarbejdet én af grund-pillerne i det daglige arbejde – og prioritering og sikring af synergi mellem projekter er en stående nødvendighed, når hele projektporteføljen skal planlægges og eksekveres.

Hvert enkelt projekt igangsættes for – gennem forankring i forretningen – at generere en eller anden form for effekt eller værdiskabelse i forsyningen. En gevinst, der kan være økonomisk, miljømæssig, kunderelateret eller noget helt andet – og som bringer jer et skridt tættere på realisering af jeres strategiske mål.

Forandring og forankring

Projektarbejdets kompleksitet er støt stigende i disse år. Forankring af projektresultaterne besværliggøres i takt med stigende krav til effektivisering, flere og mere komplekse projekter, nye løsningsmuligheder og samarbejder på tværs af virksomheder og med myndigheder.

Det kan få gevinsterne til at synes mere diffuse og uhåndgribelige – og deraf sværere at fastholde og levere. Måske går opfølgningen på gevinstrealisering endda helt i glemmebogen, når først projekterne slutter? Forankring og gevinster udebliver.

På gevinstrealiseringskurset på Ferskvandscenteret, som udbydes i samarbejde med Adaptare.dk og hvor konsulent Christina Foldager er underviser, lærer du, hvordan projekterne med en samlet gevinstrealiseringsplan (governance for projektarbejdet) kan skabe værdi – hver gang!

Kursus – målgruppe

Projektarbejdet går på tværs. Derfor afgørende for successen, at den organisation, der skal tage over, når projekterne slutter, er gearet til det og ved hvilket ansvar, der skal løftes for at hente gevinsterne hjem.

Kurset er derfor relevant for dig, der fungerer på ledelsesniveau – både for projektarbejdet og i driften.

Du fungerer altså til dagligt som projektchef, afdelingsleder, driftschef, teamleder eller programleder og er derfor ansvarlig for flere projektledere eller medarbejdere, der deltager i projekterne eller skal tage over på resultaterne af dem.

Det kan også være, at du er topleder – direktør, økonomichef mm – og dermed én af de øverste ansvarlige for alle forsyningens projekter. Du brænder for at arbejde dedikeret med et velfungerende, helhedsorienteret projektarbejde, der giver værdi.

Indhold – få styr på gevinstrealiseringsplanen

Kurset består af 2 kursusdage, der giver dig et indblik i projekternes sammenhæng med forandringer i driften. Det er forankring af de forandringer, der skal indløse gevinsterne i den sidste ende.

Indholdet på kurset er derfor:

 • Projektarbejdet 360º – roller og ansvar (projekter >< drift).
 • Den sunde projektkultur.
 • Projekters mål i relation til strategi.
 • Gevinster, strategi og verdensmål – gevinstrealiseringsplan (governance).
 • Bedre projektdata – business case.
 • Kortlægning af gevinster og benefit management.
 • Storytelling og motivation i relation til værdiskabelsen.
 • Implementerings- og ændringsplanlægning.
 • Forandringer, forankring, forandringsledelse og forandringskapacitet.
 • Post-project review og dokumentation af gevinstrealiseringen.

Dit udbytte

På kurset lærer du, hvordan forankring af projektresultaterne, giver værdi. Du får værktøjer til at arbejde dedikeret med gevinstrealisering. Det gælder både som styringsværktøj for hele projektporteføljen, i det enkelte projekt, og når gevinsterne skal høstes. 

Du får helt konkrete metoder og værktøjer, som du kan bruge på ledelsesniveau – og viden om hvordan du på baggrund af en gevinstrealiseringsplan stiller de rette krav og sikrer de fornødne procesjusteringer for dine projektledere og din organisation.

Det betyder, at du efter kursets afslutning er i stand til at fremskaffe data til at udføre det nødvendige prioriteringsarbejde og sikre den altafgørende gevinstrealisering.

Fakta | Ferskvandscentret

Sted
Ferskvandcentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg.

Pris
Projektlederkursus; kr. 8.500,-  ekskl. moms. Prisen dækker følgende:

 • Alle udgifter ved kurset, herunder forplejning og aftenarrangement på Ferskvandscenteret
 • Overnatning mellem de to dage.
 • Undervisningsmateriale.
 • Gratis adgang til AQUA mv.

Næste hold og tilmelding

Næste hold: Dato afklares pt. 

Tilmeldingsfrist: 24. juli 2020

Læs mere og tilmeld dig her:

Måske vil du læse flere blogindlæg?

Indlæg

Fokus på 6 områder – for en sund projektkultur

En simpel tegning har vist sig at være mit stærkeste værktøj, når jeg drøfter projektkultur med virksomheder og organisationer – og når jeg designer processer for løft af samme. Det startede med at være skitser og kruseduller på tavler og papir – nu er det…

INDLÆG

Leder: Gør som Andres - få overblik over projekterne

Vil du fx gerne være sikker på, at næste års udviklingsbudget holder? Med et projektoverblik, tæt føling med fremdriften i dine projekter og forståelse for sammenhængen mellem dem – så er du godt på vej. Få et startkit til et projektoverblik her!

Afsæt for samarbejde

Ethvert samarbejde baserer sig på tillid

Den opnår vi gennem dialog. Kontakt os, og vi tager os god tid forud for et evt. samarbejde til at forstå dine udfordringer og den effekt, du ønsker at opnå.

CF footer top

Nyt om projekter - direkte til dig?

Så modtager du Adaptare.dks nyhedsbrev om den sunde projektkultur