Hvad er en projektleder? Er du egentlig projektleder?

Mange af de personer, jeg har mødt, har været i tvivl om hvorvidt de opgaver, de sad med, egentlig var ‘rigtige’ projekter

Hvad er en projektleder, og er vi overhovedet projektledere? 

Hvad er en projektleder?

Som projektleder er man ansvarlig for projektets proces og for at bringe projektet succesfuldt i mål. Man har både styr på den leverance, man er ansvarlig for og det langsigtede strategibidrag (effekten eller gevinsten), leverancen skal bringe jer. Projektlederen formår også at beskrive det for den øvrige del af organisationen.  

Man kan designe en projektproces, der til tider er agil, andre gange plandrevet,og som altid tager afsæt i projektets kontekst og kompleksitet. Med den synlighed projektlederen formår at skabe omkring processen, sikrer man, at den er i synergi med den prioritering og den portefølje, som ledelsen bærer ansvaret for. 

Processen understøtter naturligvis krav til levering, kvalitet, gevinstrealisering, ledelsesbeslutninger og godkendelser, og den rette involvering af specialister og fagpersonale sikres. 

Tilgangen er konstruktiv og man er projektets ildsjæl. Det projektlederen opnår, er engagerede projektdeltagere, high-fives, kage og virksomhedens respekt når vigtige milepæle nås.

Er du projektleder?

Når vi sammen har vendt de opgaver projektlederne sad med, har vi typisk fundet frem til, at de havde god gavn af at kende projektlederens værktøjskasse og at de opgaver, de sad med havde en tyngde, der rigeligt kvalificerede dem til at være projekter – og at projektledernde derfor var helt ‘rigtige’ projektledere 🙂

Kan du fx svare ‘ja’ til følgende 5 spørgsmål – så er der i hvert fald en god chance for, at du arbejder med et projekt!

  • Skal du levere en ydelse eller et produkt med den opgave, du udfører?
  • Skal opgaven være færdig til et bestemt tidspunkt?
  • Er opgaven ny eller anderledes for dig og din organisation?
  • Kræver opgaven flere ressourcer – tid, penge og kompetencer – end hvis du ‘bare’ udførte dit ‘almindelige’ arbejde?
  • Er der mange forskellige interesser og aktører i forhold til den opgave, du udfører?

/ Test også dit fokus i projekterne 

Hjælp til selvhjælp

Når der fremover dukker en opgave op på dit bord, så er det en rigtig god idé at gå den i gennem med de 5 spørgsmål i projektledertesten ovenfor for øje. Hvis opgaven giver anledning til at du svarer ‘ja’ til flere af de 5 spørgsmål, så lugter opgaven af projekt og et større ressourcetræk. Derfor bør du dykke videre ned i den fx ved at vurdere den op i mod elementerne i 5×5 (læs her).

Foretag en en meget kortfattet indledningsvis vurdering af de 5 elementer i 5×5 – og med vurderingen i hånden kan du så vende tilbage til opgavestiller. Måske han eller hun ikke selv havde tænkt over omfanget af den lille opgave, der pludselig var stor. I har nu et meget bedre grundlag for at vurdere om projektet skal lægges til side eller gennemføres som et projekt.

Vi bruger projekter for at arbejde i den rigtige retning

Når vi vil tage kvantespring mod de strategiske mål – så kan vi tage projektarbejdsformen i brug. Den kræver nogle ekstra ressourcer, involverer typisk flere interessenter på tværs i virksomheden og den kræver en tungere planlægning. Men den flytter os langt. Særligt når ledelsen i organsiationen har prioriteret de rette projekter og vi som projektledere har gjort det klart, hvad projektet bidrager med.

Flere projekter under opsejling

Når udvikling, krav og behov stiger – bliver der behov for flere projekter. Med de flere projekter bliver der behov for mere ejerskab og prioritering fra ledelsen og bedre projektstyring/ledelse fra projektlederne. Derfor er – og bliver endnu mere – vigtigt, at vi betragter projekter som en del af en større helhed.

Derfor er det godt at kunne kende et projekt – og en projektleder. Så vi får opgaver og projekter defineret som det, de er.

Måske vil du læse flere blogindlæg?

Indlæg

Projektledelse er en tilfældig profession

Hvordan bliver jeg projektleder? Spørger du måske? Svaret er overraskende! Projektledelse er en tilfældig profession. Vi havner simpelthen i rollen helt tilfældigt og typisk gennem vores faglighed. The accidental profession i 1971 og i 2015 Selvom man siden 1971 (jf….

Test dig selv

Projektleder: Test dit fokus i projekterne

Du kan nu få en pejling af, hvor dit fokus er i projektarbejdet. Det er helt gratis. Du opnår en refleksion af din egen rolle – og herigennem mulighed for at udvikle dig som projektleder.Dit fokus i dit projektarbejde kan være afgørende for, hvordan du udfylder din…

Afsæt for samarbejde

Ethvert samarbejde baserer sig på tillid

Den opnår vi gennem dialog. Kontakt os, og vi tager os god tid forud for et evt. samarbejde til at forstå dine udfordringer og den effekt, du ønsker at opnå.

CF footer top

Nyt om projekter - direkte til dig?

Så modtager du Adaptare.dks nyhedsbrev om den sunde projektkultur