Hvad vil det sige at være projektleder?

Claus Bjørn Madsen er projektleder hos Region Syddanmark, Human Resource.

Han er vild med projektlederrollen og har bevæget sig væk fra sit oprindelige faglige felt.

Claus Bjørn brænder for at lede og styre projekterne – hvad enten de handler om it, kompetenceudvikling eller noget helt andet.

Projektlederrollen – ja tak!

Claus Bjørn Madsen brænder for projektlederrollen, for at lede og styre projekter og mennesker til succes.

Og han er god til det! Han har aktivt valgt projektledelsen som sin levevej – og det næsten uanset hvad projekternes faglige element er.

Når man fokuserer 100% på projektlederrollen og overlader det faglige og specialistrollen til andre, så kræver det, at man er meget dygtig til at lede og styre – og inddrage de rette kompetencer og personer på de rigtige tidspunkter. Det kan Claus Bjørn!

Måske kan du kende dig selv i hans historie?

Han siger selv om sin rejse til projektledelsen:

“Da jeg første gang dedikerede mig fuldstændigt til projektlederrollen. fandt jeg ud af, at det var det mest spændende, jeg havde prøvet og at det var noget, jeg ville arbejde videre med.

 

Og jeg blev klar over, at det ikke behøvede at være indenfor samme forretnings- eller fagområde.”

Claus Bjørn om sin baggrund

Oprindeligt er jeg bachelor i historie med en suppleringsuddannelse i national- og erhvervsøkonomi. Jeg drømmer mig aldrig tilbage til min faglige baggrund – men mindes den med glæde, når jeg en sjælden gang skal hive en specifik fagkompetence frem. 

Om projektlederrollen

Jeg har altid set det som en styrke for projektledere ikke at være den forretningsfagligt dygtigste, det gør det meget nemmere at uddelegere til projektdeltagere og teams – og det politiske spil bliver reduceret, fordi man ikke selv forsøger at komme med en konkret, faglig løsning.

Teorien skiller netop projektlederrollen fra de faglige input som projektdeltagerne i stedet bidrager med. Den projektleder definition kan jeg godt lide.

En projektleder skal have mange kompetencer – alt efter projekttype, branche, den konkrete organisation og organisationskultur m.v.

Mine projekter omfatter ofte forandringsledelse og involverer ofte mange forskellige mennesker. Derfor er kommunikationskompetencen vigtig og omfatter dialog med enkeltpersoner, facilitering af møder og workshops, præsentationer, generel kommunikation på digitale medier osv.

Her skal man huske på, at det er lige vigtigt at kunne lytte, som at kunne tale!

Billede; Claus Bjørn Madsen er projektleder hos Region Syddanmark, Human Resource. Han har bevæget sig væk fra sit faglige felt – fordi han brænder for projektlederrollen og selve det at lede og styre projekterne. Han har fortalt Adaptare om den afklaring.

Claus Bjørn om sin arbejdsdag

Som projektleder bruger jeg min tid på planlægning og styring. Basisopgaverne må man ikke slække på – især ikke hvis man er i kunde-leverandørprojekter med kontrakt. Herudover går mere og mere af min tid går med interessentpleje, servicering af projektgruppen og kommunikationsopgaver (fra ledelseskommunikation til meget generel kommunikation).

Den lederrolle, der ligger i projektledelsen er en spændende udfordring – at få andre til at samarbejde om at nå et fælles mål. Der ser jeg mig selv som en leder på lige fod med linjelederne og jeg motiveres af at facilitere en proces, som forandrer noget.

Til dig, der overvejer 100% ren projektledelse

Du skal gøre dig klart, at du ikke kommer udenom ledelsesdelen. Som projektleder er du ikke kun ansvarlig for leverancen, men også for den langsigtede gevinst for virksomheden. Du skal altså arbejde med at udvise lederskab og arbejde med ledelse af andre mennesker.

Man bør helt sikkert få noget projektlederuddannelse. Den må gerne suppleres med en certificering, der bekræfter ens konkrete projektledererfaring.

Herudover vil jeg anbefale, at man tager noget uddannelse indenfor ledelse som fx facilitering af innovative processer, organisationsteori, ledelse af teams, kommunikation, forandringsledelse osv. Det viser overfor potentielle arbejdsgivere, at man er bevidst om ledelsesdimensionen i projektlederrollen!

Bliv afklaret om din rolle – tag en test

Det er afgørende for virksomheders projektkultur og projekternes succesrate, at du som udførende i og omkring projektarbejdet er afklaret med din rolle og din motivation for arbejdet.

Den afklaring kan du fx opnå gennem et afklaringsforløb for projektledere. Med denne case – om Claus Bjørn, der stortrives som projektleder – håber Adaptare.dk at du vil starte din egen personlige refleksion om din rolle og dit fokus som projektleder.

/ Er du stadig i tvivl – lav en indledende test af dit fokus i projektarbejdet her

Måske vil du læse flere blogindlæg?

Indlæg

Er du projektleder? Er du i tvivl?

Mange af de personer, jeg har mødt har været i tvivl om, hvorvidt de overhovedet var projektledere – og om de opgaver, de sad med, egentlig var ‘rigtige’ projekter.  Er du projektleder? Når vi sammen har vendt de opgaver projektlederne sad med, har vi typisk fundet…

Case

Mød en faglig projektleder

Klaus Gorm Jensen, LEGO Systems A/S, er faglig projektleder og han formår at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik – mellem faglighed og projektledelse! Det er sejt!Klaus Gorm er faglig projektleder Den faglige projektleder løser opgaver, der knytter…

Afsæt for samarbejde

Ethvert samarbejde baserer sig på tillid

Den opnår vi gennem dialog. Kontakt os, og vi tager os god tid forud for et evt. samarbejde til at forstå dine udfordringer og den effekt, du ønsker at opnå.

CF footer top

Nyt om projekter - direkte til dig?

Så modtager du Adaptare.dks nyhedsbrev om den sunde projektkultur