Til dig, der er leder

Når du mestrer god projektporteføljestyring, så vil de initiativer og projekter, I sætter i gang, bringe jer tættere på de strategiske mål!

Gennem en pragmatisk og tilpasset tilgang til overordnet prioritering og projektporteføljestyring vil din organisation udvikle sig og flytte sig langt mere effektivt. Strategisk ledelse vil bære være noget du gør helt automatisk og hver dag.

Du får transparens og synlighed på tværs, så både du som leder, dine projektledere og specialister opnår forståelse for, hvorfor projekter gennemføres, og hvilken værdi, de skal skabe i forhold til strategien.

Det giver en sund projektkultur, en smidig implementering, et godt samarbejde og kan ses på bundlinjen.

Kulturmodel

En sund projektkultur kræver en fælles indsats

En sund projektkultur sammenfattet i Adaptare.dks projektkulturmodel.

I modellen er strategien fundamentet og målet – og fokus på seks elementer båret af 3 roller løfter projektkulturen

Når du er leder, er der flere steder, du kan sætte ind for at løfte projektarbejdet

Ydelse

Det gode projektejerskab

Få styr på, hvordan du som leder støtter op om – og tager ansvar for – projekterne gennem et solidt og vellykket projektejerskab eller styregruppearbejde. Du bliver helt skarp på hvordan ledere og projektejere bidrager til projektsucces.

Mange projektledere med fejlslagne projekter peger på mangelfuldt samarbejde med virksomhedens ledelse som den største udfordring i projektets proces.

Er styregruppearbejdet noget, I forsøger jer frem med, men gerne vil vide mere om og håndtere bedre, så hjælper Adaptare.dk jer, så projekternes fremdrift højnes og målene nås.

Ydelse

Projektporteføljestyring og -ledelse

Når ledermøderne kører i ring, og de samme projektidéer og igangværende projekter vendes igen og igen, og fremdrift og resultater udebliver, så er tiden inde til at få styr på projektporteføljen.

En velprioriteret projektportefølje og god projektporteføljestyring giver genlyd i hele organisationen og sikrer den rette ressourceallokering, de rette kompetencer og de bedste projekter.

Adaptare.dk fører jer gennem en skræddersyet proces, der gør jer i stand til at skabe det rette projektoverblik og en prioritering, der peger direkte imod jeres strategi.

Ydelse

Principper og governance for projektarbejdet

Når projektoverblikket er skabt, og prioriteringen er på plads, dukker næste projekt op, og det kan føles, som om processen starter forfra.

Få etableret sunde principper og processer for projektporteføljestyring, så I som ledere kan sikre de absolut bedste rammer for projektarbejdet i jeres virksomhed – også i en verden, hvor projekter dukker op hele tiden!

Adaptare.dk er med jer og bidrager til, at I holder fast – også når hverdagen melder sig og nye projekter kommer til..

Det siger...

Erik Jørgensen, driftschef, Provas

”Det var af afgørende betydning, at der var tilknyttet en person, der dels kunne bidrage med kvalificeret sparring og dels kunne være den, der garanterede et forløb, der forblev i fremdrift.

Sammen med Christina fik vi gjort det diffuse konkret, så vi kunne vi møde medarbejderne lige præcis der, ’hvor de var’”

Afsæt for samarbejde

Ethvert samarbejde baserer sig på tillid

Den opnår vi gennem dialog. Kontakt os, og vi tager os god tid forud for et evt. samarbejde til at forstå dine udfordringer og den effekt, du ønsker at opnå.

CF footer top

Nyt om projekter - direkte til dig?

Så modtager du Adaptare.dks nyhedsbrev om den sunde projektkultur