LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY® er et fantastisk værktøj, når I står overfor komplekse problemstillinger, hvor ingen synes at kende svaret, hvor alle bør involveres og have del i den endelige løsning.

Se sammen på nye måder

I en LEGO® SERIOUS PLAY® proces begynder I som gruppe at se tingene anderledes. I dykker ned i ukendte følelser og sanser, der giver nye betydninger og anderledes løsninger. Alle er nærværende i processen og er gennem den seriøse leg mere passionerede, dybere i refleksion og dialog – og dermed mere effektive.

Adaptare.dk er certificeret i LEGO® SERIOUS PLAY® og bruger metoden i flere sammenhænge og processer – også når det handler om projekter.

LEGO® SERIOUS PLAY® er bygget op omkring 3 primære processer:

1 / Real Time Strategy

2 / Real Time Identity – teamet

3 / Real Time Identity – individuel

LEGO® SERIOUS PLAY® workshop bl.a i Vesthimmerlands KommuneLEGO® SERIOUS PLAY® workshop i Vesthimmerlands Kommune.

LEGO® SERIOUS PLAY® Real Time Strategy

Måske har du oplevet, at i en tid, hvor udviklingen går hurtigere end nogensinde, så er den strategi, du netop har fastlagt allerede forældet midt i implementeringsperioden.

Traditionelle strategiske planer kommer til kort overfor hastigt forandrende markeder, udvikling og behov. Det udfordrer vores måde at tænke porteføljestyring. For hvordan prioriterer vi projekter, når vores prioriteringsramme konstant ændrer sig. Ved i højere grad at arbejde med en fleksibel og dynamisk strategisk tænkning, bliver det muligt for virksomheder at prioritere og agere agilt på et strategisk niveau. Også i forhold til projektarbejdet.

Udfra en Real Time Strategy (RTS) bliver I i stand til at skabe en fleksibel prioriteringsramme for jeres projektarbejde. Sammen kan I danne en fælles forståelse for, hvor jeres virksomhed er lige nu, hvad der påvirker den og deraf udarbejde Simple Guiding Principles, som kan danne rammen om jeres prioritering af projekter og initiativer.

En RTS kan også tage udgangspunkt i ét givent projekt for at skærpe projektgruppens fælles forståelse for projektet her og nu, for proces og for mål – samt alle de påvirkninger og relationer, der måtte være i forhold til kunder, interessenter og internt i virksomheden. En RTS for projektet øger i den grad det fælles afsæt for en smidig projektproces – og anbefales især til større, komplekse projekter.

LEGO® SERIOUS PLAY® Real Time Identity – teamet

At arbejde med et team eller en afdelings Real Time Identity (RTI) gør det muligt at skabe en fælles forståelse for kernevirke og adfærd. Derigennem styrkes individernes bånd til teamet. Teamet finder bedre måder at kommunikere på, finder mening i hvem, hvorfor og hvordan teamet er.

En workshop om Real Time Identity kan bruges til:

  • At konstituere et endnu ikke veletableret team
  • At hjælpe et eksisterende team med udvikling, løft af samarbejde eller håndtering af nye opgaver
  • At afdække gamle vaner og uproduktiv adfærd i etablerede teams
  • At genopfriske eller forny et veletableret teams engagement 

LEGO® SERIOUS PLAY® Real Time Identity – individuel

En individuel Real Time Identity proces kan foregå uafhængigt af samme for teamet. Den kan dog med fordel kobles på RTI for teams for en dybere indsigt i hvert enkelt teammedlems identitet. Herunder også øget forståelse for relation og rolle i temaarbejdet.

Som individuel proces sættes det enkelte teammedlem i stand til kontinuerligt at være opmærksom på forandringerne rundt om og træffe de rette beslutninger både i forhold til egen og virksomhedens identitet. Et forløb fokuserer på at guide det enkelte teammedlem til at finde mening i selve kernen af sit job og derigennem øge bevidsthed og selvsikkerhed om egen værdi i forhold til virksomhed og arbejdsopgaver.

Kend kerneopgaven – en LSP workshop

For at skabe fælles forståelse for- og fokus på kerneopgaven for i alt 100 arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, valgte Vesthimmerlands Kommune den seriøse leg med LEGO SERIOUS PLAY som metode for workshoppen og arbejdet.

Arbejdsmiljøgrupperne fik således på kort tid og med 100 motiverede medarbejdere i gang på samme tid, frem til kerneopgaven og  til de opgaver, der understøtter den og de faktorer, der påvirker den.

Adaptare.dks rolle var facilitering under workshoppen.

Om det siger Mette Drejer Jørgensen:

Vi er taknemmelige for at Christina kunne være med på dagen, for hun har været en helt uvurderlig hjælp. Hun engagerede og motiverede deltagerne i workshoppen dagen igennem, så alle var bidragsydere til en god dialog og proces. 

Christina har mødt os i Vesthimmerlands Kommune med en super god energi, stort engagement og positiv stemning. Altid opmuntrende og anerkendende, hvilket gjorde deltagerne helt trygge i både opgaverne og metoden med LEGO SERIOUS PLAY, som for størstedelen af deltagerne var helt ukendt. 

Vi har været rigtig glade for samarbejdet med Christina og vi tøver ikke med at ringe til hende en anden gang (Dette er nordjysk for: Christina er fantastisk! Sikke en synergi vi oplevede i samarbejdet med hende. Hun har en positiv smittende effekt med sit store engagement og ansvarlighed, lige fra planlægning til udførelse og opsamling).

Billede; Mette Drejer Jørgensen, Litteraturformidler hos Vesthimmerlands Biblioteker

Kort om LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY® er en forskningsbaseret proces og trækker på omfattende research fra områderne forretningsudvikling, organisationsudvikling og læring.

Metoden er skabt er Johan Roos, Jönköping International business School, Bart Victor, Vanderbilt University og LEGO i midten af 1990’erne. Metoden blev udviklet for at gøre det muligt for ledere at fokusere mere på proces og for at beskrive, skabe og udfordre deres synspunkter på deres virksomhed.

Måske vil du læse flere blogindlæg?

Indlæg

Kend 5 barrierer for sund projektkultur

Når en sund projektkultur gavner forretningen og giver succesfuld eksekvering og realisering af jeres strategi, så er det godt at vide, hvad der kan stå i vejen for den. Der er 5 Barrierer, du bør kende Hvis I står midt i et løft af jeres projektarbejde, så er der er…

Case

Øglænd System A/S har styr på fundamentet

Øglænd System A/S har succes med at levere lowering-cost-of-energy projekter (LCOE). Og de sidste år har derfor været præget af stor vækst og en øget involvering i kundeprojekterne. Den succes skal fastholdes og udvides – og Øglænd ønsker derfor at udbrede arbejdet…

Afsæt for samarbejde

Ethvert samarbejde baserer sig på tillid

Den opnår vi gennem dialog. Kontakt os, og vi tager os god tid forud for et evt. samarbejde til at forstå dine udfordringer og den effekt, du ønsker at opnå.

CF footer top

Nyt om projekter - direkte til dig?

Så modtager du Adaptare.dks nyhedsbrev om den sunde projektkultur