Nej tak til projektledelse

Jens Peter Kærgaard, chefingeniør hos Energinet.dk, Stationer, hviler i sig selv, når han fortæller om, hvordan han helt bevidst valgte projektlederrollen fra. 

Læs her hvordan Jens Peter selv beskriver sin rejse tilbage til den faglighed, som han værdsætter højt og som er fundamentet for det gode projekt!

Den uundværlige specialist

Jens Peter Kærgaard siger selv om sit valg:

“Virksomheden indførte projektledelsesmodeller og den administrative byrde steg på bekostning af tid til det faglige arbejde.

Da traf jeg mit valg og bad om en anden rolle end projektleder – og jeg befinder mig i dag godt i rollen som specialisten, der giver mit bidrag i projektet.”

Jens Peter traf det modige valg – og slap projektlederansvaret for at fokusere på fagligheden.

Billede; Jens Peter Kærgaard, chefingeniør hos Energinet.dk, Stationer, hviler i sig selv, når han fortæller om, hvordan han helt bevidst valgte projektlederrollen fra. Den historie har han valgt at dele med Adaptare.dk.

Jens Peter om sin baggrund

Jeg har en civilingeniør uddannelse indenfor stærkstrøm. Jeg har gennem hele min karriere arbejdet med teknik, beregninger og køb af komplekse anlæg.

Efter nogle år blev jeg udnævnt til afdelingsleder. Som årene gik, blev jeg leder for 50 medarbejdere og teknikken blev trængt i baggrunden.

Efter aftale med min chef flyttede jeg til en stabsfunktion, hvor vi var en gruppe, der i praksis arbejdede som projektledelse.

Jeg fik ansvaret for et nyt stort anlægsprojekt, hvor jeg vurderede at teknik ville fylde mere end 50 % af tiden. I mellemtiden satte virksomheden fokus på projektlederrollen med Prince2, projektmodel og hvad deraf følger.

 Jens Peter om sin arbejdsdag

Jeg brugte min tid i rollen som projektleder til at holde mig orienteret om fremdrift i projektet. Opgaverne blev overvejende løst i linjeorganisationen, hvor alle projektledere også var placeret.

Som projektleder på et igangværende projekt lykkedes det mig at undgå nogle af projektmodellens krav. Det blev tydeligt for mig, at en fortsat karriere indenfor projektledelse ikke gav mig den tid, jeg ønskede til de faglige opgaver med teknikken.

Til dig, der vil være specialist

Du kan mærke inden i dig selv, om du får tilfredsstillet dit behov for at arbejde med det faglige indhold i opgaven eller du må gå på kompromis og tage dig af projektledelsesopgaver, som du helst var fri for.

I min karriere som afdelingsleder og projektleder har jeg oplevet, at jeg kom til at arbejde med det jeg kalder administrative opgaver, som tager tid væk fra teknikken og det faglige indhold.

Jeg bad min chef om en anden rolle og jeg befinder mig i dag godt i rollen som specialisten, der giver mit bidrag i projektet.

Bliv afklaret om din rolle – tag en test

Det er afgørende for virksomheders projektkultur og projekternes succesrate, at du som udførende i og omkring projektarbejdet er afklaret med din rolle og din motivation for arbejdet.

Den afklaring kan du fx opnå gennem et afklaringsforløb for projektledere. Med denne case – om Jens Peter, der har valgt projektledelse fra – håber Adaptare.dk at du vil starte din egen personlige refleksion om din rolle og dit fokus som projektleder.

/ Er du stadig i tvivl – lav en indledende test af dit fokus i projektarbejdet her

Måske vil du læse flere blogindlæg?

Case

Mød en faglig projektleder

Klaus Gorm Jensen, LEGO Systems A/S, er faglig projektleder og han formår at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik – mellem faglighed og projektledelse! Det er sejt!Klaus Gorm er faglig projektleder Den faglige projektleder løser opgaver, der knytter…

Case

Projektledelse er en tilfældig profession

Hvordan bliver jeg projektleder? Spørger du måske? Svaret er overraskende! Projektledelse er en tilfældig profession. Vi havner simpelthen i rollen helt tilfældigt og typisk gennem vores faglighed. The accidental profession i 1971 og i 2015 Selvom man siden 1971 (jf….

Afsæt for samarbejde

Ethvert samarbejde baserer sig på tillid

Den opnår vi gennem dialog. Kontakt os, og vi tager os god tid forud for et evt. samarbejde til at forstå dine udfordringer og den effekt, du ønsker at opnå.

CF footer top

Nyt om projekter - direkte til dig?

Så modtager du Adaptare.dks nyhedsbrev om den sunde projektkultur