Hvad er en sund projektkultur?

En sund projektkultur er kendetegnet ved et succesfuldt projektarbejde, der realiserer virksomhedens strategi

Den sunde projektkultur gavner virksomhedens produktivitet ved at sikre, at I bruger jeres kræfter og ressourcer på de projekter og initiativer, der virkelig batter og giver værdi.

I den sunde projektkultur eksekveres de prioriterede projekter effektivt og succesfuldt. Det giver tilfredse medarbejdere, ejere og samarbejdspartnere og kan ses på bundlinjen.

En sund projektkultur giver gode projekter

Øget produktivitet

En sund projektkultur skaber øget produktivitet gennem mere fokuseret og effektiv arbejdsindsats.

Færre skift mellem arbejdsopgaver øger timeproduktiviteten – og de prioriterede projekter opnår en bedre kvalitet, fremdrift og færdiggørelse.

Effektiv brug af ressourcer

I en sund projektkultur udnyttes ressourcer og kompetencer optimalt.

Den dedikerede og prioriterede projektindsats løfter budgetsikkerheden markant, når unødvendige omkostninger i det samlede projektbudget reduceres.

Realisering af strategi

I en sund projektkultur er der optimal effekt fra alle projekter, og gevinster høstes hver gang.

Det giver en eksekveringsmotor, der er afgørende for at følge med udviklingen og kunne ændre retning – også strategisk – når der er behov for det.

Det siger...

Dianne Østergaard Nielsen; konsulent & projektleder, Aalborg Kommune

“Samarbejdet med Adaptare.dk har betydet, at vi nu arbejder mere professionelt med projekter.

Det har været en kæmpe fornøjelse at spille bold med Christina, som generøst har delt ud af sin store projektviden og sin smittende energi.

Christina har en eminent evne til at læse og forstå den organisation, hun kommer ind i, og jeg vidste hurtigt, at vi var i de allerbedste hænder.”

Kulturanalyse

Få en gratis analyse af jeres projektkultur

Du kan starte allerede nu med en online refleksionsøvelse som indledende vurdering af jeres projektkultur.

Vi kvitterer med hurtig og personlig tilbagemelding.

Til dig, der er leder

Er du leder i virksomheden, og er du ansvarlig for strategien, så har du måske været i en situation, hvor du skal prioritere gode idéer, initiativer og projekter for at vurdere, hvor I skal sætte ind? Det er vanvittigt svært. Men det er nødvendigt, når de samlede indsatser skal sikre jeres strategirealisering.

I den sunde projektkultur har du et skarpt indblik i, hvad der pågår, og hvad der trækker ressourcer i virksomheden, og du er træfsikker i ressource- og kompetenceallokeringen.

De rette ressourcer til den rette tid gør det muligt for dine projektlederne at skabe projektsucces i de prioriterede projekter. Og din dedikerede projektbevågenhed giver en langt mere fokuseret arbejdsindsats hos medarbejderne, færre drænende skift mellem arbejdsopgaver og heraf øget arbejdsglæde og mindre stress.

Til dig, der er projekt- eller programleder

Er du projektleder, arbejder du tæt sammen med ledelsen om projektets proces. Din viden om fx leverancer, gevinster, ressource- og kompetencebehov danner grundlag for ledelsens prioritering af projektporteføljen. Dine kompetencer for ledelse og styring medfører opbakning til projektet fra specialister og fagpersonale, og overleveringen af projektresultatet til implementering sker gnidningsfrit.

En sund projektkultur tilgodeser både den agile og den plandrevne projektledelse – så længe sammenhængskraften i virksomheden er intakt.

Som projektleder har du fra start til slut fokus på projektets mål. Både den leverance (produktmålet) som du er ansvarlig for – og det langsigtede strategibidrag (effekten eller gevinsten), som opnås gennem hensigtsmæssig involvering og overlevering til drift (eller kunde).

Til dig, der er specialist

Som specialist er du motoren i projektarbejdet og i driften af virksomheden. Du er typisk en del af virksomhedens videns- og fagpersonale og leverer viden og kompetencer til virksomhedens kerneforretning eller støtteprocesser. I projekterne sikrer du faglige input, ekspertisen og kvaliteten af det leverede.

I en sund projektkultur anerkendes dygtige fagmedarbejdere, og din involvering i såvel projekter og de daglige driftsopgaver respekteres.

Dit samarbejde med projektlederen er stærkt, fornuftigt og ikke tilfældigt. Gennem din involvering i projekterne bliver implementeringen meget lettere opnåelig. Implementeringen betyder forandringer hos dig og dine kolleger –  det er jer, der føler forandringen og gennemfører den i praksis. Først når implementeringen er gennemført, er strategibidraget en realitet og projektet en succes.

Afsæt for samarbejde

Ethvert samarbejde baserer sig på tillid

Den opnår vi gennem dialog. Kontakt os, og vi tager os god tid forud for et evt. samarbejde til at forstå dine udfordringer og den effekt, du ønsker at opnå.

CF footer top

Nyt om projekter - direkte til dig?

Så modtager du Adaptare.dks nyhedsbrev om den sunde projektkultur