Øglænd System A/S har styr på fundamentet

Øglænd System A/S har stor succes med at levere lowering-cost-of-energy projekter (LCOE).

De sidste år har derfor været præget af stor vækst og en øget involvering i kundeprojekterne.

Den succes skal fastholdes og udvides – og Øglænd ønsker derfor at udbrede arbejdet med de succesfulde metoder til hele koncernen – som en projektmodel for projekterne.

Projektmodel for projekterne

Den fremgangsmåde i projekterne, der havde skabt så stor succes, var for en stor dels vedkommende nøglemedarbejder Klaus Kronborgs fortjeneste. Øglænd gik derfor målrettet efter at skabe en drejebog – en projektmodel –  for projekterne i hele vind-divisionen.

Klaus Kronborgs “drejebog fra hovedet” skulle altså blive til en velbeskrevet proces for alle projektledere, understøttet af de rette værktøjer fra projektlederens værktøjskasse. Hertil blev Klaus ansvarlig for at sikre en bred implementering i hele virksomheden.

Et skræddersyet forløb med mentorordning

Projektet om udarbejdelse af en projektmodel afveg en del fra de kundeprojekter som Klaus Kronborg typisk havde udført. Derfor søgte Øglænd System A/S efter kompetenceudvikling til Klaus med henblik på at levere projektsucces i projektet; Projektmodel for projektarbejdet.

Klaus Kronborgs personlige forventning til et kompetenceudviklingsforløb var at stå styrket inden for ledelse af mennesker. Herigennem ville han effektivisere projektprocessen og sikre solid implementering af resultaterne.

Det var i første omgang tanken, at forløbet skulle være et klassisk “skolebænksforløb” med eksamenspapirer og ECTS-point. Sammen med Adaptare.dk drøftede Øglænd System forventede mål og ønsket effekt, samt hvilke ønskede kompetencer forløbet skulle bringe virksomheden og Klaus. I den dialog stod det hurtigt klart, at det var noget andet end “skolebænk”, der var behov for.

Sammen med Adaptare.dk udviklede virksomheden derfor et 1:1 mentorforløb (mentorordning) for Klaus Kronborg med afsæt i konkrete værktøjer indenfor ledelse og projektledelse.

Tre i én

På én og samme tid lærte Klaus nye værktøjer, havde mulighed for træning og løbende sparring med sin mentor samtidig med, at han gennemførte sit projekt om en projektmodel. Teorierne kom altså på plads i et dynamisk og særdeles praksisnært forløb baseret på aktuelle emner, udfordringer og virksomhedens behov lige nu og her. Det konkrete output var en projektmodel for projekterne.

/ Læs mere om Øglænd System her…

Forløbets format

Helt konkret mødtes Klaus Kronborg med Christina Foldager, Adaptare.dk, ca. 15 gange gennem en periode på 12 måneder i den etablerede mentorordning. Varigheden af møderne var typisk halve til hele dage. Herudover blev der afviklet kvartalsvise møder, hvor også Klaus Kronborg chef var tilstede for at følge udviklingen i projektet.

I den indledende fase, hvor projektet skulle defineres og formes, var mentordagene hyppigere og men som projektet fik fart, fandt de sted ca. én gang om måneden.

Mentordagene tog hver gang afsæt i projektets helt aktuelle udfordringer og status. Det konkrete arbejde på projektet blev kombineret med inddragelse af ny aktuel teori, metoder og værktøjer. Og hver gang udarbejdede Klaus en plan for den kommende periode i projektet.

Klaus var således selv projektansvarlig og udførende projektleder, men kunne efter behov trække på sparring og support – og fx få feedback på præsentationer, dokumenter og værktøjer. Forløbet var således unikt og 100% praksisnært med udgangspunkt i virkeligheden hos Øglænd System frem for udelukkende teori.

Udbytte for Øglænd – og for Klaus

Konkret har forløbet resulteret i en klar definition af projekters proces i virksomheden og de understøttende værktøjer – samt hvordan de bedst bruges i Øglænd System.

Klaus Kronborg fortæller, at han gennem forløbet har lært sig selv bedre at kende.

”Jeg er gået fra “blot at gøre tingene selv” til at sætte mig ned, lytte og forstå. Den forståelse af min egen rolle og mit ansvar har betydet, at jeg blev meget bedre til at uddelegere”.

Fra at være en “utålmodig sjæl” har Klaus nu en forståelse for, at andre også skal kunne følge med for at opnå succes, og han har lært at “træerne på den måde ikke gror ind i himlen”.

Mere skarp og bedre forståelse

Et eksempel på hvor Øglænd og Klaus er blevet mere skarp, er i forhold til præciseringen af projekternes mål. Nu beskriver projektets mål både projekternes produkt og den forventede effekt. Det betyder at business casen bliver mere pålidelig og giver en tydelig belysning af Return On Investment.

Et andet eksempel er interessentanalysen, der synliggør de forskellige interesser, der er i projektet – og som giver en forståelse for, hvordan projektet bedst organiseres. Den belyser endvidere potentielle konflikter i projekterne, så disse håndteres rettidigt.

Klaus udtaler endvidere, at forløbet har betydet, at der er kommet et projektfokuseret organ i virksomheden.

“Projektorganet vokser, der er nu en puls, der slår, og resten af virksomheden ser i dens retning. Der er opbakning og motivation til, at den etablerede best-practice for projekterne skal rulles ud til resten af virksomheden. Naturligvis med en tilpasning til kulturen i de enkelte lande og afdelinger – men implementeringen er godt på vej”.

Måske vil du læse flere blogindlæg?

Test dig selv

Projektleder: Test dit fokus i projekterne

Du kan nu få en pejling af, hvor dit fokus er i projektarbejdet. Det er helt gratis. Du opnår en refleksion af din egen rolle – og herigennem mulighed for at udvikle dig som projektleder.Dit fokus i dit projektarbejde kan være afgørende for, hvordan du udfylder din…

CASE

Frederiksberg Forsyning vil projektarbejdet!

“Vi mærker en klar forskel i vores projektlederes tilgang til projekterne efter forløbene i vinter og i foråret” Der er intet mere opløftende, end når det, man går rundt og pusler med, giver mening og effekt! Derfor blev jeg særligt glad, da jeg i sidste uge hørte de…

Afsæt for samarbejde

Ethvert samarbejde baserer sig på tillid

Den opnår vi gennem dialog. Kontakt os, og vi tager os god tid forud for et evt. samarbejde til at forstå dine udfordringer og den effekt, du ønsker at opnå.

CF footer top

Nyt om projekter - direkte til dig?

Så modtager du Adaptare.dks nyhedsbrev om den sunde projektkultur