Til teamet

Gensidig tillid gør det muligt for jer at flytte langt mere sammen - end I kan alene. Men det kræver forståelse og respekt for komplementære roller og kompetencer.

Gennem forståelse for teamdynamikker og teamudvikling – fx gennem en Belbin test – styrkes jeres samarbejdskultur. Synergi mellem fokus på opgaven og det sociale sammenspil er afgørende. Og i balance binder det jeres virksomhed sammen af stærke, engagerede teams, der brænder for at løfte i flok.

Vores samarbejde kan være baseret på et behov for forbedret samarbejde i en specifik afdeling eller på tværs af virksomheden. Det kan også dreje sig om løft af et specifikt projektteam. Af og til handler vores samarnbejde om enkeltindivider, der har behov for støtte for at finde sin plads i et team.

Vi arbejder generelt med teamudvikling eller efter metoder baseret på LEGO® SERIOUS PLAY® eller Belbin test og teamrolleprofil.

 

Kvalitet

De rette værktøjer for en god udviklende teamproces

Adaptare.dk arbejder med Belbin test som primære værktøj og er autoriseret i Belbins Teamrolleprofil. Således er I  garanteret kvalitet i opgaven om udvikling af jeres teamsamarbejde.

BelbinTeamrolle® profilen kan udarbejdes individuelt for hver medarbejder og samles i en teamprofil.

Adaptare.dk er hertil certifieret i LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP). LSP er et stærkt procesværktøj til løft af teamets samarbejde  eller fælles forståelse af et forestående projekt eller udfordring.

Når I vil løfte jeres samarbejde, er der flere muligheder

Ydelse

Teamudviklingsforløb

Udvikling af et team eller en afdeling kan være nødvendigt af flere grunde. Det kan fx være organisatoriske ændringer som opkøb og fusioner. Men også når nye større projekter startes op, er der behov for effektivt og velfungerende samarbejde. Det kan også være, at I vil være sikker på, at jeres selvledende teams fungerer optimalt. 

Adaptare.dk designer sammen med jer en proces, der tager afsæt i teamdynamikker og udvikling samt jeres konkrete udfordringer og behov.

Processen sammensættes af generelle cases, øvelser, træning og workshop, hvor det lærte tages i brug i jeres team. Fx med afsæt i jeres individuelle og teamets Belbin test.

Ydelse

LEGO® SERIOUS PLAY®

Har I behov for at løfte samarbejdet i et givent team eller afdeling, så den fælles retning, mål, teamets styrker og svagheder bliver drøftet og forbedret?

Med LEGO® som katalysator for en god proces og smil på læben arbejder vi med at forbedre den dialog, der fremover skal være bærende i samarbejdet.

Adaptare.dk sikrer, at det, der kan være svært at snakke om, bliver let og at I får konkret output med hjem i form af fælles simple guidelines for samarbejdet i team eller afdeling.

Et LEGO® SERIOUS PLAY® forløb kan sagtens – og med fordel – kombineres med Belbin test for deltagere og team.

 

Ydelse

Belbin test - Teamrolleprofil

Når projektet (eller afdelingen) kræver et velfungerende team, så kan Belbin Teamrolleprofilen (Belbin test) gøre en forskel. Belbin arbejder netop med gensidig tillid og respekt til hinandens adfærd og teamroller.

Profilen er et 360 graders analyse værktøj, der giver hvert enkelt teammedlem overblik over egne styrker og svagheder i egen adfærd og i samarbejdet med andre.

De individuelle profiler samles til en fælles profil for teamet eller afdelingen, så der er konkret output til den fremadrettede dialog.

Sammen designer vi en proces, der sikrer implementering og løbende arbejde med de forskellige profiltyper i ethvert teamsamarbejde hos jer.

Det siger...

Vibeke Gregersen, projektchef, MOE A/S – Afløb i Syddanmark

“Gennem min Belbin test fik jeg ord på det, jeg inderst inde godt vidste, nemlig at det, der giver mig det største drive, ikke blev indfriet i mit daværende job.

Min Belbin test gav et tydeligt indtryk for mit behov og min lyst til proaktivitet, opstart og netværk – kompetencer, der forblev uudnyttede, hvor jeg var.


Det fik mig til at undersøge branchen for at finde en stillingsbetegnelse, hvor jeg kunne bringe mine energigivende kompetencer i spil. Jeg sidder i dag som Projektchef i MOE A/S, hvor jeg skal bygge en Afløbsafdeling op med udgangspunkt i Fredericia.


Projektet går rigtig godt og jeg fik min første medarbejder i november 2015. Jeg vågner nu hver dag og ser frem til en ny og spændende arbejdsdag med afsæt i det, jeg brænder for.”

Afsæt for samarbejde

Ethvert samarbejde baserer sig på tillid

Den opnår vi gennem dialog. Kontakt os, og vi tager os god tid forud for et evt. samarbejde til at forstå dine udfordringer og den effekt, du ønsker at opnå.

CF footer top

Nyt om projekter - direkte til dig?

Så modtager du Adaptare.dks nyhedsbrev om den sunde projektkultur