Til hele virksomheden

Jeres succes og overlevelsesevne afhænger af, hvor godt I arbejder med jeres dynamiske strategi.

Realisering af de strategiske mål hænger uløseligt sammen med den sunde projektkultur.

Projekter (og programmer) er højdespringene mod de strategiske mål, og projektkulturen bliver derfor afgørende for din udviklingseffektivitet. Strategisk ledelse bliver derfor noget, du bare gør – når du arbejder aktivt med realisering af de strategiske mål i en sund projektkultur.

Adaptare.dk arbejder sammen med jer om et løft af projektkulturen.

Vi tager fat gennem en kontekstafhængig og skræddersyet proces. En projektkulturanalyse (indledende GAP analyse) definerer takt og indsatser – og sikrer respekten for den virkelighed, jeres virksomhed agerer i.

Proces

Pragmatisk og helhedsorienteret

Vi arbejder pragmatisk og helhedsorienteret med løft af projektarbejdet med afsæt i, hvor I er i dag, og har fokus på områderne:

  • Governance & Principper
  • Overblik & Prioritering (projektporteføljestyring)
  • Værktøjer & Dokumentation
  • Vedligehold, Udvikling & Kvalitetssikring

Drift, projekter og strategi bindes hensigtsmæssigt sammen og skaber en sund eksekveringsmotor for udvikling.

Hvor skal I hen?

Vores samarbejde indledes med en pejling af, hvor I er med projektarbejdet nu – og en beslutning om, hvor I gerne vil bringe det hen. Sammen fastlægger vi så en proces, som vi tror på, kan flytte jer mest sikkert og effektivt mod et bedre projektarbejde og mod de strategiske mål.

Governance & Principper

Vi definerer hvilke principper og processer, der skal fungere i virksomheden for at projektarbejdet er en succes og de strategiske mål realiseres. Her gælder også hvilke roller, der knytter sig til arbejdet og hvem, der bærer hvilket ansvar.

Der udarbejdes fx principper (eller projektmodel) for projektarbejdet både i forhold til gennemførelse, kvalitet og sammenhæng. De endelige indsatser defineres indledningsvist, så de til enhver tid skaber værdi.

Overblik & Prioritering

Vi kortlægger initiativer og projekter – top-down og bottom-up – så det fulde overblik etableres.

Der arbejdes med prioriteringsrammer for det fremtidige projektarbejde – og den kortlagte portefølje trimmes i forhold til dem, gennem velfungerende porteføljearbejde .

Værktøjer & Dokumentation

Træning, udvælgelse og tilpasning af relevante værktøjer til hele projektarbejdet – samt beslutninger om hvordan og på hvilket niveau, projektarbejdet bør dokumenteres.

Herunder vurderes også hvordan projektarbejdet med fordel kan understøttes af it.

Adaptare.dk gør en dyd ud af at holde sig ajour med relevante it-systemer og bistår i processen, så det rigtige system udvælges.

Vedligehold, Udvikling & Kvalitetssikring

Her definerer vi hvordan projektarbejdets kvalitet sikres nu og fremover. Herunder fastlægger vi planer for udvikling og vedligehold af relevante kompetencer, talentudvikling samt tilpasning af processer og procedurer for arbejdet.

Når I vil løfte projektkulturen, afhænger fokus af hvor I er – og gerne vil hen

Ydelse

Støb kulturfundamentet

Når I har erkendt, at projektarbejdet i virksomheden har brug for et løft, kan processen med fordel kickstartes med en real-time-strategy.
Med afsæt i, hvor I er lige her og nu med jeres projektkultur, skabes et fælles billede af, hvad der påvirker den, og hvad der skal fokuseres på i en fremadrettet proces.
Adaptare.dk faciliterer processen, der giver jer et konkret output i forhold til de indsatsområder, I bør styrke i jeres projektkultur.

Ydelse

Kultur på abonnement

I er godt klar over, at den sunde projektkultur kommer gennem vedholdenhed, vilje, træning – individuelt og af teams – samt løbende sparring og opfølgning.

Adaptare.dk træder ind i jeres virksomhed og er jeres drivkraft, ressource og support, der ikke bliver ramt af travlhed omkring driften.

Det betyder et konstant og fast fokus på at få projektkultur og projektprocesser løftet gennem relevante indsatser på alle niveauer i organisationen og i tæt samarbejde med jeres ledelse

Ydelse

Skub til projektkulturen - foredrag

Med et skub til projektkulturen i den rigtige retning og på de rigtige steder bliver I i stand til at arbejde aktivt med jeres projektkultur.

Det skub kan komme gennem et foredrag på jeres firma- eller afdelingsdag. Eller gennem en faciliteret workshom om jeres projektarbejde. Så afsættet for den fremadrettede udvikling er skabt.

Adaptare.dk indvier jer i de relevante værktøjer, så I kan lade jer inspirere i forhold til kommende og igangværende projekter.

Det siger...

Thomas Plesner, tidl. Kursuschef, Ferskvandscenteret

“Stærk foredragsholder! Christina lykkedes flot med at trænge igennem til de mange tilhørere med sit relevante budskab! Tilbagemeldingerne fra deltagerne var gode, og kommentarerne var bl.a. ‘God foredragsholder’, ‘Planlægning og selvledelse var et fantastisk oplæg, som mange kunne tage ved lære af’. Anbefalingen hermed givet videre!”

Afsæt for samarbejde

Ethvert samarbejde baserer sig på tillid

Den opnår vi gennem dialog. Kontakt os, og vi tager os god tid forud for et evt. samarbejde til at forstå dine udfordringer og den effekt, du ønsker at opnå.

CF footer top

Nyt om projekter - direkte til dig?

Så modtager du Adaptare.dks nyhedsbrev om den sunde projektkultur